คุณมีความพึงพอใจในเว็บไซต์นี้มากแค่ไหน?

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
ต้องปรับปรุง 
   
แนะนำหนังสือภาษาไทย
ชื่อหนังสือ: ครูมี่พาน้องหนีเที่ยวแนวปะการัง
ผู้แต่ง: ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: ถึงจะง่าย แต่ได้ผล = Management & Common Sense
ผู้แต่ง: วาทิต ตมะวิโมกษ์
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: ประมวลผลการดำเนินงานของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห
ผู้แต่ง: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: คู่มือสะกดใจคน
ผู้แต่ง: ไลเบอร์แมน, เดวิด เจ, ผู้เขียน. พัชรี เกรแฮน, ผู้เแปล.
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: บันทึกการทูตจีน 10 เรื่อง
ผู้แต่ง: เฉียน, ฉีเชิน อาทร ฟุ้งธรรมสาร, แปล
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: สุขภาพดีเริ่มที่บ้าน
ผู้แต่ง: บรรจบ กำจัด, ผู้เรียบเรียง
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: ต้านภัย วิกฤติน้ำ
ผู้แต่ง: ณัฐนันท์ สอนพรินทร์, เรียบเรียง
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: ที่มาศํพท์ภาษาอังกฤษ
ผู้แต่ง: คิวริออสิตี้ บ็อกซ์, ผู้เขียน กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์, ผู้แปล
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: ออกกำลังกายกระชับสัดส่วน กระชากวัย...ทอง
ผู้แต่ง: นวลอนงค์ ชัยปิยะพร
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: ความน่าจะเป็น
ผู้แต่ง: ปราบดา หยุ่น
เลขที่หนังสือ:
 
 
     
   
 
Copyright © 2014 deqp.go.th, All rights reserved.