คุณมีความพึงพอใจในเว็บไซต์นี้มากแค่ไหน?

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
ต้องปรับปรุง 
 
Example Frame
 
 
 
 
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 14 อ่านต่อ
 
ชื่อหนังสือ: Be Well
ผู้แต่ง: สุขภาพองค์รวม
เลขที่:
 
 
 
ชื่อหนังสือ: ครูมี่พาน้องหนีเที่ยวแนวปะการัง
ผู้แต่ง: ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
เลขที่:
ชื่อหนังสือ: ถึงจะง่าย แต่ได้ผล = Management & Common Sense
ผู้แต่ง: วาทิต ตมะวิโมกษ์
เลขที่:
ชื่อหนังสือ: ประมวลผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ผู้แต่ง: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขที่:
 
 
ชื่อหนังสือ: Lifelong learning and environmental education
ผู้แต่ง: Leal Filho, Walter.
เลขที่:
ชื่อหนังสือ: Positive thinking, positive action : essential steps to achieve your potential
ผู้แต่ง: Miller, Douglas
เลขที่:
ชื่อหนังสือ: Winning the knowledge transfer race
ผู้แต่ง: English, Michael J. Baker, william H
เลขที่:
 
 
อยากทราบเกี่ยวกับหนังสือพลังงานครับ
ทดสอบการตั้งกระทู้จ้า
 
     
   
 
Copyright © 2014 deqp.go.th, All rights reserved.